HINO 500 SERIES

Xe tải Hino 15 tấn thùng mui bạt - Hino FL8JW7A thùng dài 9m4, hino 3 chân 15 tấn, xe tải hino 15 tấn Trường Long

Liên hệ

Xe tải Hino 6 tấn thùng lửng được nhập khẩu 3 cục từ Nhật Bản và lắp ráp tại Việt Nam do đó Hino FC có độ bền vượt trội hơn những dòng xe khác.

Liên hệ

Xe tải Hino 6.4 tấn, xe tải Hino 6t4, xe tải Hino 6.2 tấn, xe tải Hino 6t2, xe tải Hino 6 tấn, xe tải Hino 6,4 tấn, Hino Trường Long, Hino Trường Long Cần Thơ, Hino Trường Long Vĩnh Long

Liên hệ

Xe tải Hino 8 tấn thùng cánh dơi, Hino 8 tấn đóng thùng cánh dơi, xe Hino 8 tấn thùng kín cánh dơi, đóng thùng cánh dơi ở đâu, hình ảnh xe tải thùng cánh dơi

Liên hệ

Xe tải Hino 15 tấn thùng kín cửa lùa, xe Hino 3 chân thùng kín cửa trượt, xe tải Hino thùng kín cửa lùa, xe Hino 15 tấn thùng kín cửa trượt ga điện tiêu chuẩn Euro 4

Liên hệ

Xe tải Hino 6t4, xe tải Hino 6 tấn, xe tải Hino 6 tấn FC 500, xe Hino 6 tấn, xe Hino 6 tấn thùng mui bạt, xe tải Hino FC, xe Hino FC 500, xe tải Hino 6.4 tấn Trường Long

Liên hệ

Xe tải Hino 6t4 thùng mui bạt, xe tải Hino 6.5 tấn thùng mui phủ, xe tải Hino FC 500 thùng mui phủ dài 5m6, xe tải Hino 6t5 Hino Trường Long Cần Thơ, xe tải Hino FC thùng kèo mui bạt

Liên hệ

Xe tải Hino 9t4, xe tải Hino 9 tấn thùng mui bạt, xe tải Hino 9t5 thùng mui phủ bửng nhôm, xe Hino 9 tấn Hino Trường Long, xe tải Hino 9.4 tấn thùng kèo mui bạt, Hino 9 tấn 5

Liên hệ

Xe tải Hino 6t4 thùng kín Inox thùng dài 7m2, xe tải Hino FC 500 Series, xe tải Hino FC9JNTC, xe tải Hino 6 tấn FC, xe tải Hino 6t5, xe tải Hino 6t2

Liên hệ

Xe tải Hino 15 tấn thùng lửng – thùng dài 9m4, xe tải hino 3 chân thùng lửng 1 cầu thật, Hino FL8JW7A

Liên hệ

Xe tải Hino 15 tấn, xe tải Hino 3 chân, Hino 3 chân thùng lửng

Liên hệ

Xe tải Hino 15 tấn thùng mui bạt FL8JT7A, xe tải Hino 3 chân Hino Trường Long, xe tải Hino 3 chân 1 cầu thật thùng dài 7m8

Liên hệ

Xe tải Hino 6t4 mui bạt thùng dài 7m2, xe tải hinh 6.4 tấn, xe tải Hino 6 tấn, xe tải Hino 6t5, xe tải Hino FC 500 Trường Long

Liên hệ

Xe tải Hino 6t4 thùng bảo ôn FC9JJTC – thùng dài 5m6, xe Hino FC 500 thùng kín bảo ôn

Liên hệ

Xe tải Hino 8 tấn thùng mui bạt, xe tải Hino FG8JT7A, Hino 8 tấn Trường Long, xe tải Hino 8 tấn thùng nhôm 8m6, 9m

Liên hệ